Naudojimas

Tiesioginio interneto saito www.hioola.lt (toliau tekste – Saitas) savininkas ir administratorius yra „Hioola” (toliau tekste – Savininkas). Savininkas pasilieka teisę papildyti, pakeisti ar kitais būdais keisti informaciją ir taisykles Saite tiek vizualiai, tiek ir turinio prasme. Taip pat Savininkas turi teisę bet kuriuo metu apriboti laisvą priėjimą pprie Saito.

Lankytojas – fizinis asmuo, kuris internete lanko Saitą (www.hioola.lt).

Naršydamas Saite Lankytojas sutinka su slapukų, duomenų apsaugos ir naudojimosi. Laikoma, kad Lankytojas susipažino su šiomis taisyklėmis ir jų laikosi.

Liaukitės naudotis Saitu, jei turite pretenzijų taisyklėms ir nepriimtinas jų turinys, nuoroda (-os) į autorių teises. Ginčai, kurie kyla Lankytojams, naudojantis Saitu, bus peržiūrėti tvarka, numatyta Latvijos Respublikos norminių aktų.

Saito turinys yra informacinio pobūdžio. Informacija Saite nėra ir negali būti laikoma konkrečiu pasiūlymu, produktu ar paslauga ir pan.

Saite yra apibendrinta informacija apie kitų juridinių įmonių siūlomas ir teikiamas paslaugas. Konkretūs, detalizuoti ir paaiškinantys atsakymai į Lankytojus dominančius klausimus (pavyzdžiui, nurodymai dėl pradelsto ar neatlikto mokėjimo, veiklos kodeksas ir atsakingo kreditavimo politika, mokėjimų dengimas, įskaitant metinių palūkanų procentus, atnaujinimo politika, kontaktinė informacija ir kt.), kilusius lankantis Saite, pateikiami konkretaus paslaugos teikėjo interneto svetainėje.

Informacija Saite ir vykdomos funkcijos. Negarantuojame ir taip pat neprisiimame atsakomybės už galimas Lankytojo klaidas, taip pat neatsakome už Saite esančios informacijos naudingumą kiekvienam Lankytojui.

Pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio, Savininkas neatsako už Saito Lankytojo priimtus sprendimus ar atliktus veiksmus po to, kai apsilankė Saite, ir su nuoroda į Saito informaciją ir rekomendacijas.

Saite pateikiama informacija atskirai netikrinama, ji dedama pasitikint informaciniais šaltiniais.

Saite nurodytos išlaidos tik informuoja, jei Saite nenurodyta kitaip. Išlaidas rekomenduojame tikrinti iki sudarant konkretų sandorį konkretaus paslaugos teikėjo puslapyje.

Savininkas turi teisę Saite dėti nuorodas į kitas interneto svetaines, priklausančias ar kontroliuojamas kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų, šiuo pagrindu Saite gali būti tokios rūšies trečiųjų asmenų interneto svetainių, taip pat gali siūlyti ar informuoti apie trečiųjų asmenų siūlomus produktus, paslaugas ir pan. Už trečiųjų asmenų interneto svetainių turinį, įskaitant ir jų siūlomų produktų ir paslaugų turinį, Savininkas neatsako ir netikrina. Saitas neatsako už kitų interneto svetainių  saugumą. Turite įsisąmoninti, kad tokių saitų saugumas gali skirtis nuo Saito.

Saito Savininkas neatsako už nuostolius (tiesioginius, tariamus ar atsitiktinius), kurie kilo naudojantis Saitu, taip pat neatsako už Saito informacijos prieinamumą  tinkle.

Informacija, nurodyta užklausos blankuose, kurie yra Saite, neplatinama tretiesiems asmenims, jeigu to nereikalauja norminiai aktai.

Saito informaciją galima peržiūrėti ir spausdinti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

Saite esantys logotipai, prekės ženklai ir kiti autoriniai darbai yra autorinė medžiaga, kurią gina norminiai Lietuvos Respublikos aktai. Ši autorinė medžiaga yra Savininko ar kito fizinio / juridinio asmens nuosavybė.

Niekas kitas, tik „Hioola“, neturi teisės perdirbti, keisti informacijos šiame Saite. Bet kuri Saito informacijos publikacija ar kitoks jos naudojimas draudžiamas be išankstinio „Hioola“ sutikimo. Pažeidus autorines teises, nesilaikant sąlygų ir atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį bei pasekmes pažeidėjui taikoma Latvijos Respublikos norminiuose aktuose, Administracinių teisės pažeidimų ar Baudžiamajame kodeksuose numatyta bausmė.

Draudžiami bet kokie veiksmai, nukreipti prieš Saito saugumą, stabilumą ir sisteminio funkcionavimo greitį.

Bet kuriu metu Savininkas turi teisę nustatyti kitas Saito naudojimo taisykles, kurios įsigali nuo to momento, kai naujos taisyklės bus publikuojamos Saite. Naudojimasis Saitu, įskaitant visą pakeistą informaciją, reiškia, kad lankytojas sutiko su visomis Saito sąlygomis.

Saito taisyklės negalioja kitų fizinių / juridinių asmenų interneto svetainėms.

Reguliariai susipažink su Saito sąlygomis, nes jos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Jei turite klausimų, prašom pasinaudoti mūsų kontaktų skyriumi.

Su mumis galima susisiekti elektroniniu paštu: info@hioola.lt arba užpildžius kontaktų formą.